Kącik porad psychologicznych

 Kampania: "Przemoc karmi się milczeniem"

Przemoc to zachowanie lub seria działań mających na celu naruszenie praw lub bezpieczeństwa innej osoby. Może występować w wielu różnorodnych formach oraz pojawiać się na różnych etapach życia człowieka. Przez wiele lat najbardziej rozpowszechnioną w świadomości społecznej formą przemocy była przemoc fizyczna, czyli naruszenie nietykalności cielesnej poprzez podejmowanie działań tj. bicie, kopanie. Obecnie wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa – pojawia się coraz więcej informacji w przestrzeni publicznej na temat innych form przemocy tj. przemoc seksualna, psychiczna, ekonomiczna, cyberprzemoc oraz przemoc poprzez zaniedbanie.

Kampania „Przemoc karmi się milczeniem” jest odpowiedzią na to, iż przemoc przez wiele lat utrzymywała się i rozwijała w atmosferze milczenia lub braku reakcji społecznej. Celem wspomnianego przedsięwzięcia jest szerzenie świadomości społecznej o organizacjach, które wspierają ofiary przemocy oraz zwrócenie uwagi na konieczność reagowania przez świadków przemocy.

Przemocy może doświadczyć każdy z nas, dlatego tak ważne jest to, aby nie być obojętnym na drugiego człowieka. Warto zwrócić uwagę nie tylko na to co mówi dana osoba, ale również na to co usiłuje przekazać poprzez swoje zachowanie i wykonywane gesty..

Międzynarodowy znak „pomóż mi”, czyli dłoń zaciskająca się w pięść – jeśli ujrzysz taki gest to znaczy, że ktoś wzywa pomocy jednak nie jest w stanie wyrazić tego słowami. Nie bądź obojętny, reaguj! Porozmawiaj z osobą potrzebującą pomocy – wskaż informacje o miejscach, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc, poinformuj odpowiednie służby.

Zdarza się, że ofiary pozostają zależne od sprawcy i boją się w bezpośredni sposób prosić o pomoc innych ludzi. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem jakiejkolwiek formy przemocy na terenie szkoły lub poza nią – zgłoś tę sytuację zaufanemu nauczycielowi lub psychologowi szkolnemu.   

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, bądź gdy jesteś świadkiem przemocy zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pamiętaj: wystarczy raz nie zareagować, aby ktoś stracił zdrowie lub życie. Nie bądź obojętny!

O jakich instytucjach warto wiedzieć?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” tel. 800 120 002: Rozmowa telefoniczna jest bezpłatna, telefon czynny codziennie całodobowo. Uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną i informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 855 44 32: Pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracowanie planu pomocy.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111: Rozmowa telefoniczna jest bezpłatna, telefon czynny codziennie całodobowo.

W związku z chęcią zaangażowania się w kampanię uczniowie VII i VIII klasy przygotowali krótki filmik dotyczący możliwej reakcji na przemoc rówieśniczą