Rekrutacja

Naszym celem jest zapewnić łatwy i przejrzysty proces naboru, który umożliwia każdemu uczniowi zdobycie miejsca w szkole. Dlatego proces rekrutacji do Azylu jest otwarty cały rok, umożliwiamy przeniesienie do naszej szkoły uczniom również w trakcie roku szkolnego. 

Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne

Zgłoszenie Rekrutacyjne
First
Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przetwarzania zgłoszenia rekrutacyjnego. na szkolenie.

*W przypadku braku kontaktu ze strony szkoły w terminie 3 dni,
prosimy o kontakt telefoniczny.

Proces rekrutacji

Nabór do szkoły Azyl trwa cały rok, istnieje mozliwość dołączenia do społeczności uczniowskiej w każdym momencie roku szkolnego.
Proces naboru składa się z etapów.

1.

Rejestracja zgłoszenia

za pośrednictwem formularza znajdującego się poniżej

2.

telefoniczna rozmowa informacyjna

ekretariat szkoły w odpowiedzi na złożone zgłoszenie nawiązuje kontakt telefoniczny z zainteresowanymi Rodzicami, przekazuje podstawowe informacje organizacyjne i ustala termin spotkania z dyrektorem Szkoły

3.

spotkanie zapoznawcze

dyrektor lub wicedyrektor przeprowadza rozmowę dotyczącą okoliczności zmiany szkoły i przedstawia zasady funkcjonowania placówki; to również czas na zadawanie pytań dotyczących działalności Szkoły;  podczas spotkania Rodzic okazuje wszystkie posiadane opinie, orzeczenia i zaświadczenia mogące mieć wpływ na sposób realizacji usługi oświatowej

4.

okres zapoznawczy

tygodniowy okres, w ciagu którego dajemy kandydatowi na ucznia i Rodzicom szanse poznania sposobu funkcjonowania Szkoły; po jego upływie wymieniamy się spostrzeżeniami i podejmujemy decyzję o dalszej współpracy 

5.

Podpisanie umowy

przed spotkaniem Rodzic otrzymuje draft umowy, by móc na spokojnie zapoznać się z jej treścią, po czym następuje dopełnienie pozostałych kwestii formalnych