Formy terapii

Poznaj formy terapii i zakres wsparcia pedagogiczno psychologicznego​​ dostępne dla uczniów w Azylu

Zakres wsparcia pedagogiczno psychologicznego​

W naszej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i zaburzeniami rozwoju priorytetem jest zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, które pomaga naszym uczniom osiągać sukcesy i rozwijać pełnię potencjału.

Nasza placówka oferuje szeroki zakres usług wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, który obejmuje:

1.

Indywidualne Oceny i Diagnozy: Nasi psycholodzy i pedagodzy przeprowadzają dokładne oceny i diagnozy każdego ucznia, aby zrozumieć jego unikalne potrzeby i umiejętności. To pozwala nam dostosować program nauczania i terapie do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

2.

Wsparcie Indywidualne i Grupowe: Oferujemy zarówno wsparcie indywidualne, jak i grupowe, w zależności od potrzeb ucznia. Sesje terapeutyczne i zajęcia grupowe pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne.

3.

Terapia Mowy i Języka: Nasi logopedzi pracują z dziećmi nad rozwijaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pomagając im wyrażać swoje myśli i uczucia.

4.

Wsparcie Rodziców: Rozumiemy, że rodzice odgrywają kluczową rolę w rozwoju swoich dzieci. Oferujemy wsparcie rodzicom, dostarczając im wskazówek i strategii, które pomagają w codziennej opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

5.

Programy Edukacyjne: Nasza szkoła dostosowuje program nauczania do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów, zapewniając im odpowiednie materiały dydaktyczne i metody nauczania.

6.

Wsparcie Psychologiczne: Nasi psycholodzy są dostępni, aby pomagać dzieciom radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi emocjonalnymi wyzwaniami. Oferujemy terapie i wsparcie psychologiczne, kiedy jest to potrzebne.

7.

Praca Zespołowa: Nasza kadra pedagogiczna, terapeuci, i psycholodzy pracują razem w zespole, aby zapewnić holistyczne podejście do rozwoju każdego ucznia.

Kącik porad psychologicznych

Wierzymy, że edukować i wspierać należy również rodziców, dlatego zapraszamy do czytania naszego super bloga.

NEUROFORMA

W trakcie pracy terapeutycznej wykorzystujemy innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback

Biofeedback

Easy Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. Metoda ta zalecana jest, więc zwłaszcza osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach swojego funkcjonowania, bądź chcą u siebie wypracować większe zdolności w tych obszarach.

Biofeedback- biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej ("feedback") o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

SmartFloor Mobile - podłoga interaktywna

Innowacyjny SmartFloor to zbiór angażujących historii do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek. Statyw umożliwia bezproblemowe przemieszczanie w dowolne miejsce.

To jedyna na rynku podłoga multi interaktywna, która pozwala sterować obrazem za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota interaktywnego. Posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala swobodnie przenosić ją w różne miejsca, a dodatkowo jego regulacja umożliwia dostosowanie obrazu do dostępnej powierzchni. Ale to nie wszystko - ma aż 92 aplikacje, na które składa się ok. 650 gier (kart pracy).

SmartFloor pozwala cieszyć się zabawą na podłodze interaktywnej, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych.