Formy terapii

Poznaj formy terapii i zakres wsparcia pedagogiczno psychologicznego​​ dostępne dla uczniów w Azylu

Zakres wsparcia pedagogiczno psychologicznego​

W naszej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i zaburzeniami rozwoju priorytetem jest zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, które pomaga naszym uczniom osiągać sukcesy i rozwijać pełnię potencjału.

Nasza placówka oferuje szeroki zakres usług wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, który obejmuje:

1.

Indywidualne Oceny i Diagnozy: Nasi psycholodzy i pedagodzy przeprowadzają dokładne oceny i diagnozy każdego ucznia, aby zrozumieć jego unikalne potrzeby i umiejętności. To pozwala nam dostosować program nauczania i terapie do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

2.

Wsparcie Indywidualne i Grupowe: Oferujemy zarówno wsparcie indywidualne, jak i grupowe, w zależności od potrzeb ucznia. Sesje terapeutyczne i zajęcia grupowe pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne.

3.

Terapia Mowy i Języka: Nasi logopedzi pracują z dziećmi nad rozwijaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pomagając im wyrażać swoje myśli i uczucia.

4.

Wsparcie Rodziców: Rozumiemy, że rodzice odgrywają kluczową rolę w rozwoju swoich dzieci. Oferujemy wsparcie rodzicom, dostarczając im wskazówek i strategii, które pomagają w codziennej opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

5.

Programy Edukacyjne: Nasza szkoła dostosowuje program nauczania do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów, zapewniając im odpowiednie materiały dydaktyczne i metody nauczania.

6.

Wsparcie Psychologiczne: Nasi psycholodzy są dostępni, aby pomagać dzieciom radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi emocjonalnymi wyzwaniami. Oferujemy terapie i wsparcie psychologiczne, kiedy jest to potrzebne.

7.

Praca Zespołowa: Nasza kadra pedagogiczna, terapeuci, i psycholodzy pracują razem w zespole, aby zapewnić holistyczne podejście do rozwoju każdego ucznia.

Kącik porad psychologicznych

Wierzymy, że edukować i wspierać należy również rodziców, dlatego zapraszamy do czytania naszego super bloga.

NEUROFORMA

W trakcie pracy terapeutycznej wykorzystujemy innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback