Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020r. w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas:

klasa 4 – 10:30

klasa 5 – 11:00

klasa 6 – 11:30

klasa 8 – 12:00

Świadectwa będą wręczane uczniom w klasach przez wychowawcę.

Uczniowie, którzy nie dostarczyli podręczników, proszeni są o ich zwrot do wychowawcy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Przypominamy również o odebraniu wszystkich pozostawionych rzeczy w szkole tj. zeszytów szkolnych, zmiennego obuwia i odzieży z szatni szkolnej.

Informujemy, iż na terenie szkoły podczas odbioru świadectw szkolnych obowiązuje noszenie maseczek oraz dystans społeczny.