30.08.2023 g.12:00 Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego
04.09.2023 g.10:00 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
04.09.2023r. g.12:00 Rada Pedagogiczna
13.09.2023  g.15:00 g.17:00 Rada pedagogiczna.Spotkanie wychowawców z Rodzicami Spotkanie z Rodzicami
28.09.2023 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.09.2023 Święto Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych30 lecie istnienia Szkoły
13 – 15.10.2023 Rada pedagogiczna szkoleniowa
01.11.2023 Wszystkich Świętych
06.12.2023 g.15:00   g. 17:30 Rada pedagogiczna – wstępna klasyfikacja /ostateczne wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów do 04.12, w tym zagrożeń/Zebranie z Rodzicami i dzień otwarty /informacja o proponowanych ocenach za pierwsze półrocze/ – obecni wszyscy nauczyciele
23-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2024 Dzień wolny  – Nowy Rok
10.01.2024 g. 15:00   g. 17:30 Rada pedagogiczna – klasyfikacja semestralna/ostateczne wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów do 21.01/Zebranie z Rodzicami – informacja o wynikach klasyfikacji semestralnej.
11.01.2024 Początek nowego semestru
15.01.-28.01.2024 Ferie zimowe
28.03.-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2024 Święto pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
02.05.2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
08.05.2024 g.15:00   g.17:00 Rada pedagogiczna – wstępna klasyfikacja końcoworoczna /do 06.05 wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów/Spotkanie Wychowawców z Rodzicami i dzień otwarty /informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych/ – obecni wszyscy nauczyciele.
14,15,16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty /dni wolne od zajęć dydaktycznych/ – dla całej szkoły
30.05.2024 Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało
31.05.2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć
12.06.2024. g.15:00 Rada pedagogiczna /klasyfikacja końcowa/ – do 10.06 ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego
22.06 – 31.08.2024 Ferie letnie